Ieder jaar organiseert de Concertcommissie gedurende de maanden juni, juli, augustus en september een viertal orgelconcerten op het Van Dam-orgel in de Kruiskerk te Burgum. Klik hier voor het programma.

Het orgel werd in de periode 1783 -1788 gebouwd door de orgelbouwer Lambertus van Dam, uit Leeuwarden. De kosten voor de bouw van het orgel waren 2100 Caroli Guldens.

Het orgel kreeg orgelkassen van eiken, alleen het dak van de grote kas en de achterwand van die kas zijn in grenen uitgevoerd. De ornamenten, in wit en goud uitgevoerd, vormen een mooi contrast met het eikenhout. In het snijwerk is de Lodewijk XVI-stijl te herkennen. De zes beelden bekronen de torens van het front. Op de middentoren van de grote kas staat een beeld dat het Geloof symboliseert, aan weerszijden hiervan staan bazuinblazende engelfiguren. Op de middentoren van het rugwerk prijkt koning David met zijn harp. Hij wordt geflankeerd door musicerende putti.

In de afgelopen eeuwen is er het nodige onderhoud geweest aan het orgel. Zo werd in er rond 1880 een restauratie uitgevoerd. In 1928 kwam er een elektrische windmachine. Tijdens de restauratie van de Kruiskerk in de periode 1952 – ’57, werd het orgel uit de kerk gehaald. In 1956 werd het teruggeplaatst waarbij een aantal herstel werkzaamheden werden uitgevoerd. Al snel bleek dat er meer, afdoend herstel nodig was. In 1965 werd de totnogtoe laatste restauratie uitgevoerd door de orgelmaker Flentrop uit Zaandam.

In 1994 is er door dhr Jongepier een rapport opgesteld over de staat van het orgel. Daaruit is gebleken dat restauratie noodzakelijk is. Deze restauratie heeft in de periode 2008-2009 plaatsgevonden. Naast herstel van diverse gebreken was de restauratie ook gericht op het herstel van het oorspronkelijke klankconcept.

Hoofdwerk                                Rugwerk                              Speelhulpen 

Bourdon 16vt                           Fluit does 8vt                       Koppeling Hw-Rw
Prestant 8vt                              Prestant disc. 8vt                 Tremulant
Holpijp 8vt                                Prestant 4vt
Octaaf 4vt                                 Fluit 4vt
Speelfluit 4vt                             Nasard 3vt
Quintprestant 3vt                    Octaaf 2vt
Octaaf 2vt                                 Sexquialter 2st
Mixtuur 4 5 6st                         Dulciaan 8vt
Cornet 3st
Trompet bas disc. 8vt                                                          Pedaal aangehangen